Rješenja za željeznice od Boschevih Sigurnosnih sistema

 

Budite u toku s Boschevim rješenjima


Posljednjih je godina prijevozništvo sve ranjivije na sigurnosne rizike. Jedan je od najvećih izazova zaštititi željezničke kolodvore i željeznička industrija suočena je s potrebom zaštite putnika, zaposlenika, robe, infrastrukture i resursa od mogućih prijetnji. Željeznički kolodvori obuhvaćaju razne vanjske i unutarnje objekte kao što su tračnice, pothodnici, parkirališta za bicikle i automobile, zgrade, prostorije za čuvanje prtljage te parkirane vagone i lokomotive. Stoga su suočeni s ozbiljnim sigurnosnim problemima koji uzrokuju sljedeće izazove povezane sa sigurnosti, zaštitom i komunikacijom poput:

  • Sprečavanja i/ili reakcije na različite oblike terorizma kao što su prijetnje bombama, samoubilački napadi i sabotaža
  • Suočavanje s rizicima od požara i eksplozije povezanima sa skladištenjem zapaljivih tekućina na licu mjesta
  • dentifikacija i inspekcije napuštene prtljage
  • Upravljanja širokim rasponom različitih ovlaštenja za pristup
  • Pravovremene i učinkovite evakuacije

Rješenja Boschevih Sigurnosnih sistema hpomažu željezničkim kolodvorima savladati izazove povezane sa sigurnosti, zaštitom i komunikacijom.

 
 
 

Sustavi videonadzora

Boschev Sustav za upravljanje videosadržajima omogućuje cjelovito upravljanje svim komponentama videonadzora te snimanje. CCTV kamere visoke razlučivosti mogu neprekidno pratiti kontrolne točke ili ljude koji se kreću različitim područjima i provode vrijeme na njima. U krugu željezničkog kolodvora PTZ kamere mogu snimiti osobe koje se približavaju i pokušavaju popeti preko ograda u bilo koje doba dana ili noći. Termografske PTZ kamere detektiraju pokrete u svim vremenskim uvjetima, čime pomažu u sprečavanju ometanja aktivnosti na željezničkom kolodvoru od strane ljudi koji se približavaju tračnicama itd. U skladu s tim, snimljeni videozapis može se koristiti kao dokaz na sudu.

Osim toga, Boscheva napredna inteligentna videoanaliza (IVA) omogućuje samostalno razvijenu ranu detekciju sumnjivog ponašanja i identifikaciju napuštene prtljage. Kamere za praćenje mogu pomoći potvrditi i poništiti alarme tako da upozore sigurnosnog operatera na odgovarajući način. Funkcija „forenzičke pretrage” omogućuje brzo dohvaćanje relevantnih videosekvenci.

 

Sustavi za kontrolu pristupa

Sustav kontrole pristupa utemeljen na Boschevoj IP tehnologiji idealan je za sprečavanje ulaza neovlaštenih osoba u područja s ograničenim pristupom, poput prostorija za održavanje, blagajni, prostorija s poštanskim pošiljkama te prostorija za skladištenje prtljage. Sustav podržava veliki broj čitača kao i biometrijska rješenja kako bi zadovoljio stroge sigurnosne zahtjeve. U kombinaciji s videonadzorom taj sustav omogućava snimanje i bilježenje svih pokušaja pristupa. Uslijed neovlaštenog pristupa automatski se uključuje alarm što omogućuje brzu reakciju za rješavanje situacije.

 

Alarmni sustav za sprečavanje neovlaštenih ulazaka

Željeznički kolodvori suočeni su s rizikom od krađe vrijednih predmeta, opreme, tereta ili osobnih predmeta iz područja s ograničenim pristupom. Na ranžirnim kolodvorima moguća je čak i krađa bakrenih žica.

Boschevi sustavi za sprečavanje neovlaštenih ulazaka suočavaju se s tim rizicima kroz nadzor svih vrata, ulaza za vozila i ograđenih prostora kako bi detektirali neovlaštene i sumnjive osobe i vozila. Ako detektor pronađe moguću prijetnju, sigurnosni operater dobiva obavijest Operater zatim može upotrijebiti Boschev sustav za upravljanje videosadržajima s CCTV kamerama visoke rezolucije i inteligentnu videoanalizu za potvrdu alarma, pokrenuti odgovarajući akcijski plan te pružiti podršku naknadnim forenzičkim istragama.

 

Sustavi javnog obraćanja i razglasno-evakuacijski sustavi

Visokokvalitetni sustav javnog obraćanja i razglasno-evakuacijski sustav neophodni su za obavještavanje i suočavanje s izazovima povezanima sa sigurnosti i zaštitom, poput evakuacije pojedinačnih perona ili cijelog kolodvora. Također ih je potrebno integrirati s postojećim željezničkim bazama podataka, softverom i sigurnosnim sustavima.

Boschevi modularni sustavi javnog obraćanja i alarmni sustavi idealni su za sve primjene - od rutinskih obavijesti do obavijesti u slučaju nužde – uvijek s maksimalnom pouzdanosti i razgovijetnosti. Boschev sustav javnog obraćanja i alarmni sustav Praesideo pogodan je čak i za najveće željezničke kolodvore.

Većina kolodvora nalazi se u gusto naseljenim područjima, zbog čega obavijesti moraju biti glasne da bi ih se razumjelo. Međutim, noću bi to smetalo obližnjim stanarima. Stoga Praesideo podržava automatsko podešavanje glasnoće na razinu okolne buke

 

Vatrodojavni sustavi

Brza detekcija, lociranje, potvrda i suzbijanje požara od presudne su važnosti za zaštitu života i imovine na željezničkim kolodvorima. Dvorane kolodvora predstavljaju posebne izazove: gomile ljudi, visoki stropovi, velika otvorena područja i velike udaljenosti do evakuacijskih ruta.

Boscheve modularne vatrodojavne ploče i detektori požara idealni su za uporabu u ove svrhe i za još mnogo toga. Nude višestruke inteligentne kriterije kojima osiguravaju ranu i pouzdanu detekciju, uključujući i visoku otpornost na lažne uzbune, te brze reakcije. Moguće je povezati i umrežiti velik broj detektora u krugovima do 3000 m u svrhu pokrivanja većeg broja objekata. Vatrodojavne ploče automatski obavještavaju vatrogasnu službu uz istovremeno uključivanje sustava prskalica, ventilacije i sustava javnog obraćanja, kao i Boschev integracijski sustav objekta (Building Integration System (BIS)) za suzbijanje svih vrsta požara i koordinaciju evakuacije većih skupina ljudi.

 

Sustav za upravljanje objektom

Učinkovito upravljanje i koordinacija svim sustavima komunikacije i automatizacijskim sustavima koji se mogu ugraditi unutar željezničkog kolodvora predstavljaju određeni izazov.

Boschev integracijski sustav objekta (BIS) nudi jednu mrežnu stanicu u kojoj se vrši nadzor svih sustava za sigurnost i zaštitu kao i sustava za upravljanje objektom. To uključuje upravljanje alarmnim sustavom, lociranje alarma s pomoću karte lokacije te naknadne postupke. Također, bez poteškoća integrira protupožarne i protuprovalne alarmne sustave, sustav za evakuaciju, sustav za kontrolu pristupa, CCTV i sustave automatizacije objekta.

Primjena BIS-a omogućuje jednom rukovatelju nadzor i upravljanje svim sustavima za sigurnost kao što omogućuje i brže odgovore na hitne slučajeve te veću cjelokupnu učinkovitost.

 

Referentni projekti


 

Metro Sao Paulo, Brazil

Podzemna željeznica glavno je prijevozno sredstvo tog grada i prevozi 3 milijuna putnika dnevno. Sastoji se od pet različitih linija, 55 stanica i prostire se na mreži tračnica duljoj od 60 km. Sustav podzemne željeznice relativno je nov - prva linija otvorena je 1974. Istovremeno je uveden nadzorni kontrolni centar podzemne željeznice s izvornom namjerom da se nadziru prometni tokovi.

 
 
 

Minimetro Perugia, Italy

Godine 1998. grad Perugia osnovao je Minimetrò S.p.A, dioničko društvo s većinskim javnim vlasništvom. Novo društvo osnovano je s ciljem da projektira, uvede i upravlja sustavom lake podzemne željeznice za grad Perugiu. Taj novi, inovativni i alternativni sustav javnog prijevoza uključuje rutu Pian di Massa-Monteluce, koja pokriva ukupno 3,8 km (2,3 milje), s ukupnim ulaganjem od preko 80 milijuna eura.

 
 

Brošura za željeznice

Rješenja za željeznice od Boschevih Sigurnosnih sistema

 
 
Globalna referentna lista

Globalna referentna lista

Pronađite više referentnih projekata

 
 
Video Portal

Video Portal

Pronađite referentne video zapise o proizvodima i uslugama na našem video portalu